Forside

Foreningen Stop udrejsecenter lindholm  

Hvis det er lovligt at placere mordere, voldtægtsforbrydere og jihadister på Lindholm, med fri adgang til Kalvehave, så er det godt nok svært at se det ulovlige i, at gribe til civil ulydighed. F.eks. ved at lukke sejlrenden til Kalvehave havn.

 

Det var folketinget, der i sin tid tilsluttede sig FN´s menneskerettigheds-konventioner, men tilbage står, at hverken lokalbefolkning eller befolkningen som sådan, er blevet spurgt til konventionerne fra FN.

 

Formålet med denne side er, at få stoppet etableringen af Lindholm Udrejsecenter ved hjælp af civil ulydighed. 

Metoden er enkel og ligetil. Sejlrenden fyldes op med kampesten, så al færgedrift indstilles permanent. Ingen færge, ingen Lindholm Udrejsecenter! 

Meld dig ind i foreningen 

STOP Udrejsecenter Lindholm

 
 
 

Nedlæggelse af sejlrenden til Kalvehave Havn

Når vi har tilstrækkeligt med medlemmer, indkaldes til stiftende generalforsamling.

Her fastlægges dato for aktionen "Nedlæg sejlrenden til Kalvehave havn".

Kan du bidrage med sten, transport eller andet, kan du skrive det i besked feltet.

DE KOMMENDE BEBOERE PÅ LINDHOLM OG I KALVEHAVE

Følgende grupper skal flyttes fra Udrejsecenter Kærshovedgård til Lindholm:


Jihadister: Personer, der har mistet deres opholdstilladelse som følge af en formodet støtte til terrorbevægelser i udlandet. De behøver ikke have begået et strafbart forhold.

Personer på tålt ophold: Det er udlændinge, der har udstået deres fængselsstraf og er dømt til udvisning, men som ikke kan udsendes, fordi de risikerer tortur eller dødsstraf i deres hjemlande. Der er dermed en juridisk forhindring for udsendelse, og der er ingen udsigt til, at de vil kunne rejse til deres hjemlande.

Udviste udlændinge, der har udstået deres fængselsstraf, men hvor faktiske forhold står i vejen for, at de bliver udsendt. Det kan fx skyldes, at hjemlandet nægter at tage imod dem.

Afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af bl.a. straffeloven.


NOTAT FRA FOLKETINGETS RETSUDVALG

1. Der vil være færgetransport til og fra øen flere gange dagligt.

2. Færgedriften bliver tilrettelagt, så de udviste kriminelle udlændinge kan komme fra øen til Sjælland tidligt om morgenen og tilbage til øen sent på aftenen.

3. De udviste kriminelle SKAL have råd til til at bruge færgen.

Krænkelser er vejen til både integration og assimilation!

Folketingets vedtagelse af L 140, det såkaldte paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik, føltes som den første, gradvise opvågning fra et mareridt.

At tage skridt til at udskifte over 10% af befolkningen med udlændinge, der for en betydelig andels vedkommende, er imod den eksisterende samfundsorden, er en fuldkommen vanvittig beslutning, der aldrig nogen sinde har haft demokratisk legitimitet.

Beslutningen blev simpelthen gennemtrumfet på det rent pricipielle plan uden, at der havde fundet grundige og saglige udredninger sted, der kunne belyse de helt konkrete konsekvenser i detaljer.

I et land hvor man skal have godkendelse fra myndighederne hvis man vil op føre en telt på 50 m2, skulle man nok mene, at det ville kræve lidt dokumentation og lidt saglig sagsbehandling og samtale at gennemføre beslutninger, der som konsekvens gjorde hundredetusindvis af mennesker til beboere i Danmark uden, at de egentlig følte nogen tilknytning til landets historie, sprog og kultur.

Men det følte landets daværende magthavere ikke. Og derfor siger jeg, at beslutningen aldrig nogensinde har haft egentlig, demokratisk legitimitet.

Henrik Dahl

Sociolog, forfatter og MF(LA)

"Politikerne er tavse, fordi det er for pinligt overfor offentligheden at erkende sandheden, nemlig at man har solgt ytringsfriheden for en forbigående fred.

I mellemtiden er vi blevet distraheret af meningsløse diskussioner om respekt, dialog, høflighed, og om at man skal vende den anden kind til, og undgå krænkelser af såkaldt svage minoriteters religiøse følelser.

Forræderiet er eklatant."

Paul Cliteurs, Holland

Professor, filosof og forfatter

"At islamisterne er, som de er, er til at forstå. Men det var vanskeligere for mig at acceptere, at det svenske samfund havde så svært ved at forstå alvoren i islamisternes trusler.

Der fandtes længe en total fornægtelse, hvor man afviste, at der overhovedet var et problem. 

Regeringen satte akedemikere til at udarbejde rapporter, hvor de skrev, at der ikke var noget islamisk problem og ingen trussel mod ytringsfriheden.

Og forfatterenJan Guillou skrev, at der ikke var terrorisme i Sverige. 

Det ved vi nu ikke er rigtigt." 

Lars Vilks, Sverige

Kunstprofessor og kunstner

"Det eneste svar, man kan give fra den side af debatten, hvor jeg befinder mig er, at alle har ret til at fortælle historien præcis på den måde, de har lyst til. Det går tilbage til spørgsmålet om, hvilket samfund, vi ønsker.

Hvis man ønsker at leve i et åbent samfund, indebærer det, at folk vil tale om ting på forskellige måder, og nogle af dem vil vække utilfredshed og vrede.

Hertil er svaret kort og kontant: okay, du kan ikke lide det, men der er også mange tinge jeg ikke kan lide. Hvis man ønsker at leve i et åbent samfund er det prisen.

I det øjeblik, man begynder at tale om at begrænse visse ytringer og kontrollere, træder man ind i en verden, hvor friheden ikke længere råder, og fra det øjeblik diskuterer man kun den grad af ufrihed, man vil acceptere."

Salman Rushdie, UK

Forfatter

Hvad blev der af grundloven?

Hvis et eller andet irriterer os, eller som vi finder mærkværdigt ved vores herboende troende muslimer, så skal vi da spørge ind til det, i stedet for at være panisk angste for at krænke. Som grundloven foreskriver, så er vi alle lige for loven, køn er ligeværdige, og vi skal kunne sige alt til hinanden.


En tur til Luis Nielsen, og så videre ud i hovedstadens virkelighed, så står det hurtigt klart, at grundloven bare ligger og samler støv på Borgen, mens islamisternes krænkelseskultur sætter dagsordenen.


Fortrængningen

Etniske danskere underkaster sig, og vores kultur og normer skrinlægges.

Det vi åbenbart har fortrængt er, at hele vores kulturelle udvikling er bygget på krænkelser, fordi en krænkelse jo har den indbyggede mekanisme, at den udfordrer normer, autoritet, integritet, religion og alt muligt andet. Uden krænkelser var vi ikke kommet gennem reformationen, stavnsbåndets ophævelse og frem til vores grundlov.


Fuck skikken, og tag tøjet på

Med den voldsomme muslimske indvandring, startede det kulturelle skred hvor vi som folk langsomt skrinlagde ideen om en fælles identitet, under parolen “Skik følge eller land fly”.

Vi gav køb på vores kultur, pludselig var der ingen topløse piger på vores strande fordi, det kunne krænke muslimske mænd i en sådan grad, at de nærmest var tvunget til at voldtage dem.

I denne forbindelse er det værd at bemærke, at koranen dikterer, at en muslimsk mand har ret til at have udenomægteskabelig sex med ikke muslimske tilfangetagne(kristne og jøder) kvinder. Koranen siger også, at kvinder skal tildækkes for at undgå, at blive forudlempet(voldtaget). Det betyder så også, at hvis en kvinde ikke er tildækket, så må hun forvente at blive forudlempet eller voldtaget.

Klar tale til de progressive danske feminister! 


Spontan seksuel frigørelse spreder sig i Sverige

Og så er der, det der dumme noget med empirien. Sverige har taget førstepladsen blandt de lande hvor der begås flest voldtægter pr. indbygger.

Stort tillykke til vores hedengangne broderfolk, håber de unge kvinder nyder denne nye form for spontan seksuel frigørelse.

 

Krænkelsesfacismen er opfundet af kultureliten

Juletraditioner, svømmehaller, folkeskoler, hospitaler, debat, ytringsfrihed, sociale kodeks, ja stort set det hele har vi “justeret” og tilpasset så vi ikke krænker det muslimske mindretal.

Og hvis man ved et uheld kommer til at udtrykke sig om profeten muhammad, så synes vores kulturelite at vold er ok. Bedst udtrykt af Mick Øgendahl “Det er da klart man får nogen på hovedet hvis man krænker en muslim, for det gør man jo også hvis man provokerer en rocker”.

Det er jo så rystende ubegavet og udansk at stoppe ord med vold, men det er jo dybest set det, den danske kulturelite har hjulpet vores muslimske mindretal med, at få gennemtrumfet.


Det sidste jeg siger til min søn inden han skal i byen i københavn er; “Husk nu ikke at kigge nogle indvandrere i øjnene” det kan nemlig blive tolket som krænkende for en muslim, og så risikerer man at blive stukket ned.

DET ER HER VI ER!

Krænkelseskulturen er altødelæggende for vores folkesjæl, sikkerhed, debat, demokrati, og dermed Danmark som nation.


Vi skal da bare krænke igennem, for fredens skyld!

Når vi krænker hinanden på ord, fungerer det som en form for ventilation for indebrændt arrigskab over et eller andet. Krænkelsen får luften ud af ballonen og vi mødes i en verbal konfrontation, der har det ædle formål at nå frem til en forståelse for hinandens synspunkter. Og hvis vi ikke kommer overens, så har vi i det mindste forstået modpartens synspunkt.


Hvis vi lader være med at krænke hinanden bliver ballonen bare større og større, og bliver den rigtig stor, er punkteringen en borgerkrig.

Vi går til grunde som kultur hvis vi ikke må udfordre vores muslimske mindretals religion, dogmer, grundholdninger og værdier. For hvordan skal vi ellers kunne integrere og assimilere dem, hvis vi på den ene side ikke må stille nogle spørgsmål til nogle helt groteske forskelle mellem vores og deres kultur.

Og på den anden side stå fast på vores princip om ytringsfrihed, at der ikke må opfordres til vold, og at ord ikke kan føre til vold. Alt sammen noget som står klart i vores grundlov, men som vi i den grad gradbøjer og tilsidesætter, i vores iver efter ikke, at krænke muslimer.


For hvorfor prædiker deres imamer drab på jøder og undertrykkelse af kristne. Og hvorfor forlovede deres profet sig med en pige på 6-7 år. For det er da mildt sagt lidt aparte eller hvad?....for os altså!

 

Tænk hvis vi havde beholdt vores boller!

Hvis vi prøver at skrue tiden tilbage til europamesterskabet i 1992, så var det en tid fuldstændig renset for vores nuværende dyrkelse af krænkelser.

Gik man på strøget i København, da vi havde vundet semifinalen mod Holland, kunne man høre følgende brøl fra fra københavnerne;

“Van basten han er homoseksuel, homoseksuel, homoseksuel…..ja Van basten han er homoseksuel, homoseksuel, homoseksuel…….og sådan fortsatte den hele natten op og ned af strøget.

Denne i vore dage helt utænkelige krænkelse, opstod alene fordi vi havde slået holland i fodbold. Jeg gentager lige....i fodbold!


Tænk hvis vi havde bibeholdt vores ret til kærlig krænkelse i spørgsmålet om vores herboende muslimers forhold til os vantro. I så fald ville det gjalde gennem byens gader; med en dybsindig sang om Muhammad. Og var mordforsøget på Kurt Westergaard også sket i 1992, havde der hængt Muhammedtegninger overalt. 


Kvinderne sejrer, ad helvede til

Men det var selvfølgelig før matriarkatet sådan for alvor fik fat om vores boller, og i tæt samarbejde med kulturelitens møjsommeligt kastrede mænd, gjorde vores herboende muslimer til deres tætteste allierede.


Og det flugter jo på en eller anden måde fint med, at det som regel, kun er de helt unge etnisk danske piger, der kan bruges til noget i et kalifat.

Foreningen Stop Udrejsecenter Lindholm (under stiftelse)

email: kontakt@lindholmasylcenter.dk

Det er beklageligt, at ansvarlige embedsmænd og forskere i styrelser, ministerier og myndigheder har vanskeligt ved at se, at social kontrol, har rødder i mellemøstlig æreskultur.

"Det er lidt uheldigt, hvis de ikke har fattet, at det har med kultur at gøre, for som vi ser det, har det alt med kultur at gøre.

Bevares, ikke nationalkultur i gammeldags forståelse med, at alle der kommer fra Irak tænker og handler sådan og sådan, men kultur forstået på den måde , at hvis man lever med og er opvokset i det, vi betegner som æreskultur, så sætter det sine spor. Hvis man kommer fra noget, hvor æresbegreber giver mening, og man har været vant til fra barnsben, at sådan er virkeligheden, familiens ære betyder noget, så gør det en væsentlig forskel"

Bo Wagner Sørensen

Antropolog & forsker, ph.d.

© Copyright. All Rights Reserved.